Wędrowniczek

„Poznaj swój kraj, abyś go mógł gorąco ukochać”.

Szkolne Koło Turystyczne „Wędrowniczek” działa w Szkole Podstawowej nr 12 już dwadzieścia lat. Na początku swojej działalności współpracowaliśmy  z oddziałem PTTK – Huta Katowice. Wspólnie z przewodnikami organizowaliśmy wycieczki przede wszystkim po Beskidzie Śląskim, ukazując młodym ludziom  piękno tego pasma górskiego. W 2002 roku uczestniczyliśmy w próbach ustanowienia rekordu Guinessa w kategoriach: „Pierwsze Równoczesne Przejście Głównego Szlaku Górskiego Świeradów Zdrój – Halicz” oraz „Jednoczesny pobyt na wycieczce górskiej”.

W 2003 roku  nawiązaliśmy współpracę z Oddziałem PTTK w Dąbrowie Górniczej, która zaowocowała aktywnym uczestnictwem w rajdach organizowanych przez ten oddział. Młodzi turyści  wzięli udział w kolejnych edycjach Szkolnego Rajdu po Dąbrowie Górniczej, zdobywając puchary za najliczniejszy udział w rajdzie oraz tytuł „Turystycznej Szkoły” w roku szkolnym 2004/2005. Uczniowie poznali, w czasie tych wycieczek po mieście, walory turystyczno – krajoznawcze, historię i zabytki Dąbrowy Górniczej, mieli również okazję zdobyć srebrny i złoty stopień Dąbrowskiej Odznaki Krajoznawczej.

W 2004 i w 2007 roku grupa Wędrowniczków wzięła udział w Ekorajdzie dolinami rzek Białej Przemszy i Sztoły, dzieci zdobyły nagrody w wielu konkursach: wiedzy o Sławkowie, piosenki turystycznej, plastycznym, a także zdobyli nagrodę za najliczniejszą grupę.

W maju 2007 roku uczniowie uczestniczyli w XVIII Rajdzie Jurajskim, zajmując również czołowe miejsca w licznych konkursach przeprowadzonych na mecie oraz  I miejsce w końcowej klasyfikacji rajdu.

W 2008r. uczniowie  wzięli udział  w I Dąbrowskim Festiwalu Przyrody pod hasłem „Przyroda uczy najpiękniej”. Organizatorem był oddział PTTK w Dąbrowie Górniczej – Komisja Przyrody i Ekologii oraz Komisja Turystyki Pieszej. Ideą festiwalu był udział dzieci i młodzieży w pełnym cyklu zajęć przyrodniczo- ekologicznych. W czasie wędrówek po zakątkach Dąbrowy Górniczej młodzi turyści obserwowali zjawiska przyrodnicze, rozpoznawali różnorodne gatunki roślin i zwierząt, zapoznawali się z obiektami przyrody nieożywionej, budową geologiczną i rzeźbą terenu. W ogólnej klasyfikacji festiwalu szkoła zajęła I miejsce otrzymując pamiątkowy puchar.

SKKT „Wędrowniczek” otrzymał tytuł najlepszego klubu turystycznego w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007, I miejsce w Konkursie na najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczy w etapie wojewódzkim w roku szkolnym 2006/2007 oraz wyróżnienie w roku szkolnym 2007/2008.

Od 2004 roku SKKT „Wędrowniczek” uczestniczy w Górskim Rajdzie Zagłębiaków, zajmując  czołowe miejsca w końcowej klasyfikacji rajdu.

Prężnie działający „Wędrowniczek” umożliwia dzieciom poznanie naszego pięknego kraju, jego zabytków, różnorodności krajobrazu, fauny i flory. W ciągu tych dwudziestu lat uczniowie zdobyli wiele szczytów górskich: Równicę, Czantorię, Stożek, Ochodzitą, Klimczok, Szyndzielnię, Baranią Górę, Błatnią,  Magurkę Wilkowicką, Leskowiec, Przegibek, Hrobaczą Łąkę, Trzy Korony, Luboń Wielki, Biskupią Kopę, Igliczną. Wycieczki do Muzeum Zagłębia w Będzinie, Parku Miniatur w Ogrodzieńcu, Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, czy Muzeum Chleba w Radzionkowie  przybliżyły uczniom  ich własny region, tzw. „małą ojczyznę”, pozwoliły poznać tradycje Dąbrowy Górniczej i najbliższych okolic.

Wycieczki małe i duże

Regulamin prawdziwego turysty

 • Wsłuchaj się w głos natury, nie hałasuj w lesie!
 • Jeśli w czasie wędrówki spotkasz innych turystów : pozdrawiaj ich, służ im radą i pomocą!
 • Pomagaj słabszym pokonywać trudne odcinki trasy!
 • Nie narażaj nikogo na niebezpieczeństwo!
 • Ostrożnie z ogniem! Uważaj na szkło! To źródła niebezpieczeństwa.
 • Zawsze sprzątaj miejsce biwaku!
 • Nie zostawiaj po sobie nieporządku i śmieci!
 • Zgłębiaj wiedzę o tym co już zwiedziłeś i o tym, co dopiero zwiedzisz.
 • Dwie zasady naszego kodeksu na każdy dzień:
 • Uśmiechaj się rano, uśmiechaj wieczorem, uśmiechaj przez cały dzień! Dobry humor i przyjazne nastawienie pomoże Ci w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej.
 • Zachęcaj swoich rówieśników, rodziców, znajomych do czynnego wypoczynku (np. pieszych wędrówek górskich). Korzyścią: świetna kondycja fizyczna.

Jak zdobyć odznakę GOT?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *