Strefa Rodzica

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest realizowana w formie:

  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • zajęć logopedycznych
  • zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne
  • innych zajęć o charakterze terapeutycznym z psychologiem/pedagogiem

Wszystkie te formy pomocy udzielane są zazwyczaj na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opinia taka powstaje na podstawie badań w poradni i ewentualnie innych lekarskich. Dla pracy nauczycieli, informacje w niej zawarte, są podstawą do organizowania pomocy i wsparcia. W każdej opinii poradni są także zalecenia dla rodziców/opiekunów.

Usługi poradni są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej podejmowane z  inicjatywy wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego, pedagoga specjalnego, dyrektora, rodziców to :

  • konsultacje indywidualne z uczniami
  • konsultacje , porady dla rodziców
  • zajęcia warsztatowe, profilaktyczne w klasach
  • działania interwencyjne, mediacyjne w sytuacjach kryzysowych/ konfliktowych
  • zajęcia integracyjne w klasach

Uczniowie i rodzice naszej szkoły mogą korzystać ze specjalistycznej, bezpłatnej  pomocy psychoterapeutycznej w ramach Środowiskowego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Wystarczy zadzwonić, specjaliści skierują do odpowiedniego podmiotu :

 

Infolinia dla dzieci i młodzieży
od 7 do 18 roku życia

532-560-021

czynna: pn-pt. w godz. 8.00-20.00

Infolinia dla rodziców, pedagogów
i psychologów

535-107-759

czynna: pn-pt. w godz. 8.00-16.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

262-38-11   lub      262-53-50

Dąbrowa Górnicza ul. 3 Maja 22

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN CORPORE

793 90 25

Dąbrowa Górnicza ul. Wyszyńskiego 1

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

Poznajcie skład rady rodziców

Sylwia Szałwińska

Przewodnicząca

Magdalena Miczka

Sekretarz

Anna Ziętek

Skarbnik