Nasi Nauczyciele

 

DYREKCJA

mgr Lidia Bancerz  daga1  

Dyrektor
mgr Lidia Bancerz

Wicedyrektor
mgr Dagmara Czerwiec

Wicedyrektor
mgr Wiesława Kubiczek

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Agata Barańska- Feledyk
mgr Joanna Bielas
mgr Beata Brosch
mgr Beata Sroczyńska
mgr Dorota Zaporowska
mgr Edyta Hofman
mgr Dorota Sałga
mgr Izabela Rychlewska
mgr Małgorzata Jaklewicz
mgr Edyta Czekajska-Budny

JĘZYK POLSKI / HISTORIA/ WOS

mgr Lidia Bancerz
mgr Justyna Błaut
mgr Tomasz Czowalla
mgr Aleksandra Rok-Strzała
mgr Anna Domagała- Stawska
mgr Magdalena Jastrzębska- Lis
mgr Halina Otrębska
mgr Monika Pluta
mgr Karina Wojciechowska

JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI

mgr Bożena Szymańska
mgr Magdalena Kania
mgr Jolanta Bieńkowska
mgr Zuzanna Prajsnar
mgr Elżbieta Norberczyk
mgr Agnieszka Mazurek

MATEMATYKA / FIZYKA/CHEMIA

mgr Jolanta Gwiazda – Pniak
mgr Dagmara Czerwiec
mgr Małgorzata Pasternak – Rogalińska
mgr Weronika Stalka
mgr Joanna Hejczyk- Zubień
mgr Ewa Paradowska-Łodyga
mgr Małgorzata Szarawarska
mgr Anna Szymczyk-Kozal

PRZYRODA/BIOLOGIA/GEOGRAFIA

mgr Jadwiga Janowska
mgr Marcin Rybałtowski
mgr  Marzena Słaboń

 INFORMATYKA/ZAJĘCIA TECHNICZNE 

mgr Artur Kaczmarczyk
mgr Beata Sroczyńska
mgr Agata Barańska-Feledyk
mgr Beata Brosch
mgr Tomasz Czowalla

MUZYKA/PLASTYKA

mgr Grażyna Kubiczek
mgr Robert Leszczyński

RELIGIA/ETYKA

mgr Beata Pleciak
Ks. Grzegorz Nalepa
Ks. Grzegorz Półtorak
mgr Karina Wojciechowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Marzena Rudolf
mgr Radosław Bąk,
mgr Andrzej Sermak
mgr Krzysztof Szczepanik

PEDAGOG / PSYCHOLOG/ŚWIETLICA

mgr Katarzyna Korzec
mgr Krystyna Szotowska
mgr Izabella Tomanek
mgr Iwona Porc
mgr Barbara Sokalska
mgr Aneta Dobosz
mgr Karina Lichtenberg
mgr Krzysztof Szczepanik

BIBLIOTEKA

mgr Bożena Gala
mgr Wiesława Kubiczek
mgr Justyna Błaut

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY 

mgr Elżbieta Dzięgielewska
mgr Aneta Dobosz
mgr Barbara Słowiak
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE/DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Ewa Osipiak
mgr Agnieszka Mazurek