Nasi Nauczyciele

 

DYREKCJA

Dyrektor
mgr Izabella Tomanek

Wicedyrektor
mgr Elżbieta Norberczyk

Wicedyrektor
mgr Marcin Rybałtowski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Agata Barańska- Feledyk
mgr Joanna Bielas
mgr Beata Brosch
mgr Edyta Czekajska-Budny
mgr Edyta Hofman
mgr Małgorzata Jaklewicz
mgr Izabela Rychlewska
mgr Dorota Sałga
mgr Beata Sroczyńska
mgr Dorota Zaporowska

JĘZYK POLSKI / HISTORIA/ WOS

mgr Lidia Bancerz
mgr Justyna Błaut
mgr Tomasz Czowalla
mgr Anna Domagała- Stawska
mgr Magdalena Jastrzębska- Lis
mgr Halina Otrębska
mgr Olga Lipecka
mgr Karina Wojciechowska

JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI

mgr Bożena Szymańska
mgr Magdalena Kania
mgr Jolanta Bieńkowska
mgr Zuzanna Prajsnar
mgr Elżbieta Norberczyk
mgr Agnieszka Mazurek
mgr Ilona Chojnowska

MATEMATYKA / FIZYKA/CHEMIA

mgr Jolanta Gwiazda – Pniak
mgr Dagmara Czerwiec
mgr Małgorzata Pasternak – Rogalińska
mgr Joanna Hejczyk- Zubień
mgr Ewa Paradowska-Łodyga
mgr Paulina Będziszewska -Szewczyk

PRZYRODA/BIOLOGIA/GEOGRAFIA

mgr Jadwiga Janowska
mgr Marcin Rybałtowski
mgr  Anna Paś

 INFORMATYKA/ZAJĘCIA TECHNICZNE 

mgr Artur Kaczmarczyk
mgr Beata Sroczyńska
mgr Agata Barańska-Feledyk
mgr Beata Brosch
mgr Tomasz Czowalla

MUZYKA/PLASTYKA

mgr Grażyna Kubiczek

RELIGIA/ETYKA

mgr Beata Pleciak
Ks. Grzegorz Morawiec
Ks. Grzegorz Półtorak
mgr Agnieszka Kuraj

WYCHOWANIE FIZYCZNE/EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Marzena Rudolf
mgr Radosław Bąk,
mgr Andrzej Sermak
mgr Krzysztof Szczepanik

PEDAGOG / PSYCHOLOG/ŚWIETLICA

mgr Ewelina Nowak-Szumielewicz
mgr Krystyna Szotowska
mgr Iwona Porc
mgr Barbara Sokalska
mgr Aneta Dobosz
mgr Jolanta Bieńkowska
mgr Krzysztof Szczepanik

BIBLIOTEKA

mgr Bożena Gala
mgr Justyna Błaut
mgr Wiesława Kubiczek
mgr Aneta Limanowska-Kreczko

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY 

mgr Elżbieta Dzięgielewska
mgr Aneta Dobosz
mgr Karina Lichtenberg
mgr Barbara Słowiak
mgr Agnieszka Siemko

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE/DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Ewa Osipiak
mgr Katarzyna Grzyb

REWALIDACJA/REHABILITACJA

mgr Maria Śliwa
mgr Violetta Ziółko