Wolontariat

 

„Dobroć to jedyna inwestycja, na której nie można stracić.”

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole postanowiliśmy przybliżyć uczniom ideę wolontariatu. W tym celu opracowaliśmy program „Lubię pomagać”, który kierowany jest do całej społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 12 im. S. Staszica w Dąbrowie Górniczej i jest realizowany poprzez  udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez nauczycieli koordynatorów, samorząd uczniowski, PCK oraz świetlicę szkolną.

 

08

PROGRAM „LUBIĘ POMAGAĆ”

Motto programu: „Dobroć to jedyna inwestycja, na której nie można stracić.”

Program „Lubię pomagać” kierowany jest do całej społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 12 im. S. Staszica w Dąbrowie Górniczej i będzie realizowany poprzez  udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez nauczycieli koordynatorów, Szkolny Klub Wolontariusza „Pomocna Dłoń”, samorząd uczniowski, PCK oraz świetlicę szkolną.

Cele programu:

 • Rozwijanie wrażliwości uczniów na drugiego człowieka.
 • Rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby i odczucia zwierząt.
 • Zachęcenie do podejmowania samodzielnych działań.
 • Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Wszechstronny rozwój.

Sposoby realizacji:

1. Akcje przeprowadzane przez Szkolny Klub Wolontariusza:

1.1 Organizacja akcji charytatywnych na rzecz dzieci:

– „Nakrętka dla Olinka”,

– Tydzień pisania listów „Marzycielska poczta”,

– inne akcje wynikające z potrzeb bieżących

  • Nawiązanie współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej

2. Akcje na rzecz pomocy zwierzętom

 • Akcje przeprowadzane z ramienia PCK
 • Rozmowy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, koordynatorami projektu.
 • Przygotowanie gazetek okolicznościowych informujących o podejmowanych akcjach.
 • Promowanie akcji dobroczynnych na stronie internetowej szkoły

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Mazurek

Magdalena Kania

Jadwiga Janowska

Iwona Porc

Bożena Gala

Renata Brzezińska

„Marzycielska Poczta” w Szkole Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej.

W roku szkolnym 2011/12 zorganizowaliśmy po raz pierwszy w naszej szkole „ Tydzień Pisania Listów”, który odbył się w dniach 17- 21 października.

W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie- od klas pierwszych do klas szóstych! W sumie napisaliśmy 157 kartek i 64 listy, które zostały wysłane do 10 „marzycieli”. Uczniowie dąbrowskiej dwunastki z zapałem przygotowali samodzielnie kolorowe kartki i pisali listy na lekcjach języka polskiego, które potem zostały wrzucone do specjalnych skrzynek pocztowych. Dzieci pisały o swoich zainteresowaniach, zwierzętach, sposobach spędzania czas wolnego. Dużo miejsca zajęło opisywanie szkoły i miasta, w którym mieszkają. Nie zabrakło też słów wsparcia i życzeń zdrowia. Do akcji pisania listów włączyli się także nauczyciele biblioteki szkolnej i świetlicy. Na godzinie wychowawczej uczniowie zostali zapoznani z ideą „Marzycielskiej Poczty”, która tak bardzo się spodobała, że w szkole został utworzony Klub Wolontariusza „Pomocna Dłoń”, który już teraz przygotowuje kartki, które będziemy wysyłać „marzycielom” w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Marzycielska Poczta w dąbrowskiej „dwunastce” po raz drugi !!!

Szóstego grudnia 2011 roku, w dniu w którym Mikołaj odwiedza grzeczne dzieci, odbył się finał pisania kartek świątecznych i noworocznych do 14 „marzycieli”. Tego dnia zastęp elfów i pomocników Mikołaja przygotowywał pozdrowienia bożonarodzeniowe i kolorowe koperty, które następnie zaadresował. Po policzeniu kartek okazało się, iż jest ich aż 316, z czego większość została przygotowana samodzielnie przez uczniów i członków Klubu Wolontariusza. Każdy uczestnik akcji pisania kartek starał się włożyć maksimum serca w to, co robi. Wszystkim przyświecał jeden cel- dać uśmiech i odrobinę radości dzieciom, których życie zdominowała choroba. Aby nasze kartki choć troszkę były inne, w  części z nich uczniowie napisali życzenia w dwóch językach- po polsku i niemiecku J. I obiecujemy- to nie była ostatnia akcja w naszej szkole pisania do „marzycieli”, bo nasi uczniowie mają naprawdę wielkie serca i chcą nieść radość innym.

Agnieszka Mazurek i Magdalena Kania