LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 

Laboratoria przyszłości to rządowa inicjatywa skierowana do polskich placówek oświatowych.. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak: współpraca, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.  Nasza placówka, realizując projekt, zobowiązana jest do zakupu wyposażenia podstawowego oraz dodatkowego, dobieranego przez szkołę. Skład wyposażenia podstawowego to drukarki 3D i między innymi sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć/ kamery, oświetlenie, mikrofony/.

Nasza szkoła może się pochwalić kupnem części nowoczesnego sprzętu: trzema drukarkami, 15 mikroskopami, 2 wizualizerami, stacją pogody oraz  klockami do samodzielnego montażu, a także wieloma innymi pomocami dydaktycznymi, przydatnymi w prowadzeniu atrakcyjnych zajęć.

W szkole czekają na uczniów mikroskopy i stacja pogody, a wkrótce zostaną dostarczone drukarki, wizualizery oraz pozostałe części wyposażenia.

Celem rządowej inicjatywy jest wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym. Zakupiony sprzęt ma służyć przekazywaniu wiedzy w sposób atrakcyjny i nowoczesny, szczególnie podczas nauki stacjonarnej.

Wyposażenie techniczne, finansowane w ramach przedsięwzięcia,  potrzebne jest dziś w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.