PROGRAM PÓŁKOLONII PROFILAKTYCZNYCH

PROGRAM PÓŁKOLONII PROFILAKTYCZNYCH

WAKACJE W DĄBROWIE TO RUCH I ZDROWIE

PROGRAM PÓŁKOLONII PROFILAKTYCZNYCH

Termin:31.07.2023r.-11.08.2023r.

31 lipca 2023r.  poniedziałek

 1. Uroczyste powitanie – pasowanie na kolonistę, program półkolonii, podział na grupy, przydział opiekunów..
 2. Normy i zasady zachowania na półkoloniach – BHP.
 3. Zabawy i gry integracyjne w grupach.
 4. Spotkanie z pielęgniarką-pogadanka na temat bezpiecznego wypoczynku i zdrowego trybu życia.
 5. Warsztaty literacko- artystyczne w Bibliotece Miejskiej filia nr 7.
 6. Rozgrywki sportowe między grupami na kompleksie boisk szkolnych ORLIK: mini piłka siatkowa, mini piłka nożna.
 7. Zajęcia profilaktyczne: „Mówimy NIE nałogom”- wykonanie plakatu.

1 sierpnia 2023r. wtorek

 1. Spotkanie z policjantem z KM Policji w Dąbrowie Górniczej –„Bezpieczne wakacje”.
 2. Zasady podróżowania środkami komunikacji miejskiej oraz poruszania się w kolumnie pieszej – pogadanka.
 3. Wyjście do Muzeum „Sztygarka”- zwiedzanie ekspozycji oraz Parku Militariów.
 4. Zajęcia wokalno-muzyczne „Wakacyjne karaoke.
 5. Gry i zabawy ruchowe na szkolnym kompleksie boisk „Orlik”.

2 sierpnia 2023r. środa

 1. Bezpieczne zachowanie w podróży – -pogadanka.
 2. Wycieczka autokarowa do Pszczyny – zwiedzanie zamku z przewodnikiem oraz udział w zajęciach edukacyjnych, pt. „Zamkowa przygoda”.
 3. Zajęcia relaksacyjne przy muzyce.

3 sierpnia 2023r. czwartek

 1. Bezpieczne zachowanie na drodze – utrwalenie przepisów ruchu drogowego – pogadanka.
 2. Wyjście na basen do SP nr 29 – zajęcia rekreacyjno – sportowe. Pogadanka na temat : „ Bezpieczeństwo w czasie kąpieli wodnej”.
 3. Zajęcia profilaktyczne: „Szkodliwość używek – papierosów i alkoholu” -pogadanka.
 4. Konkurs plastyczny związany tematycznie z odbytą wycieczką do zamku w Pszczynie. Wystawa prac.

4 sierpnia 2023r. piątek

 1. Zasady zachowania w kinie, bezpieczne zachowanie na drodze-pogadanka.
 2. Wyjście do kina „Kadr” na seans filmowy dla dzieci.
 3. Oglądanie wystawy w Fabryce pełnej życia.
 4. Zajęcia profilaktyczne: Jak zdrowo spędzać czas wolny?- nasze zainteresowania, pomysły na zajęcia promujące ruch oraz spędzanie czasu bez urządzeń elektronicznych – rozmowa kierowana.
 5. Gry i zabawy na powietrzu.

7 sierpnia 2023r. poniedziałek

 1. Przypomnienie zasad ruchu drogowego.
 2. Wyjście do Szkoły Języków Obcych British School w Dąbrowie Górniczej-udział w warsztatach językowych- „Wakacyjna przygoda z językiem angielskim”.
 3. Zabawy sportowo-rekreacyjne w parku „Podlesie”. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw.
 4. Zajęcia profilaktyczne: Poznajemy bezpieczne i niebezpieczne sytuacje.
 5. Zajęcia taneczne-„ Wakacyjna zumba”.

8 sierpnia 2023r. wtorek

 1. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania podczas wycieczki autokarowej.
 2. Wycieczka do Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu: zwiedzanie mini zoo, relaksacja wokół tężni solankowych, zabawy na placu zabaw.
 3. Zajęcia profilaktyczne: Jak grzecznie odmawiać?- ćwiczenia z asertywności.
 4. Zajęcia relaksacyjne.

9 sierpnia 2023r.  środa

 1. Pogadanka na temat zasad bezpiecznego zachowania się podczas podróży środkami komunikacji miejskiej.
 2. Wyjazd do Muzeum Śląskiego w Katowicach .Udział w warsztatach muzealnych: „Na tropach Tomka”.
 3. Rozgrywki sportowe między grupami na boisku szkolnym. Przypomnienie zasad fair-play.

10 sierpnia 2023r.  czwartek

 1. Bezpieczne zachowanie na drodze – utrwalenie przepisów ruchu drogowego – pogadanka.
 2. Wyjście na basen do SP nr 29 –zajęcia rekreacyjno – sportowe. Pogadanka na temat : „ Bezpieczeństwo w czasie kąpieli wodnej”.
 3. Zajęcia profilaktyczne: spotkanie z bajką terapeutyczną-przeciwdziałanie uzależnieniu od mediów społecznościowych.
 4. Wakacyjne kalambury-zabawy o charakterze integracyjnym.

11sierpnia 2023r.  piątek

 1. Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania podczas poruszania się w kolumnie pieszej.
 2. Wizyta w Parku trampolin „Jump Max” w Dąbrowie Górniczej.
 3. Zapoznanie z regulaminem bezpiecznego korzystania z trampolin.
 4. Konkurs literacki- wiersz/rymowanka o tematyce wakacyjnej.
 5.   Uroczyste zakończenie półkolonii-dzielenie się wrażeniami, wręczenie nagród.  
 6. Pamiątkowa sesja zdjęciowa i dyskoteka.

Uwaga!

W razie niesprzyjających warunków pogodowych plan zajęć będzie odpowiednio modyfikowany.