Kalendarium

1904

Założenie w Gołonogu dwuoddziałowej szkoły powszechnej przez Towarzystwo Kopalń Węgla „Flora”.

1914

Poszerzenie szkoły do czterech oddziałów.

1923

Powstanie pełnej, siedmioklasowej szkoły powszechnej.

1925

Upaństwowienie szkoły.

1927

Oddanie do użytku nowo wybudowanego budynku przy ulicy Kościelnej 2.

1929

Nadanie szkole imienia patrona i pełnej nazwy: Publiczna Siedmioklasowa Szkoła Powszechna nr 2 imienia Stanisława Staszica w Gołonogu

1939/40

Przerwa w nauczaniu spowodowana wybuchem II wojny światowej.

1940(od 16 czerwca)-1945

Nauczanie w latach okupacji.

1945

Wznowienie pracy szkoły po odzyskaniu niepodległości.

1958

Zmiana rejonów w Gołonogu, odejście części uczniów do nowej Szkoły Podstawowej nr 3.

1961 (1 stycznia)

Reforma administracyjna – w związku  z włączeniem Gołonoga do Dąbrowy Górniczej zmiana numeru szkoły   na SP nr 12.

1975

Przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ulicy Tysiąclecia 25.

1982

Powrót klas I – III do dawnego budynku przy ulicy Kościelnej spowodowany dynamicznym przyrostem mieszkańców osiedla; istnienie szkoły w dwóch budynkach: A (ul. Tysiąclecia)   i B (ul. Kościelna).

 

1999

Reforma oświaty: podział szkoły  na sześcioklasową Szkołę Podstawową nr 12 oraz Gimnazjum nr 14 (obie placówki funkcjonujące  w budynku przy ulicy Tysiąclecia).

 

2001

Zlikwidowanie Gimnazjum nr 14 (przeniesienie gimnazjalistów do innej szkoły), oddanie gminie budynku przy ulicy Kościelnej, połączenie całości nauczania w klasach I-VI w budynku przy ulicy Tysiąclecia.
2017 (1 września) Reforma oświaty: szkoły podstawowe ulegają przekształceniu w 8-letnie. Od tej pory nauczanie odbywa się w klasach I-VIII.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *