ZFŚS

Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia z ZFŚS składamy w sekretariacie szkoły od 15.04.2024 do 10.05.2024 r.

Oświadczenie o sytuacji materialnej

Zapomoga zdrowotna

Zapomoga

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH XII/2024