Odwiedziny Stanisława Staszica

Odwiedziny Stanisława Staszica

W dniach 10-12 maja uczniów klas młodszych odwiedził Stanisław Staszic wraz ze swoimi przyjaciółmi. Maluchy miały okazję poznać najważniejsze fakty z jego życia, a także odpowiedzieć na pytanie: „Czym Stanisław Staszic zasłużył sobie na miano patrona naszej szkoły?” Dzieci dowiedziały się również, w jaki sposób ten wybitny myśliciel epoki oświecenia przyczynił się do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Maluchy wysłuchały także recytacji wierszy, poświęconych temu  wydarzeniu. Występ został przygotowany przez grupę uczniów klasy 6c oraz ich wychowawcę- Justynę Błaut.