OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…

21.09.2023 r. Spotkaliśmy się na uroczystym apelu, aby uczcić pamięć o ludności żydowskiej zamordowanej przez hitlerowców w czasie II wojny światowej i ludziach, którzy im pomagali przetrwać ten trudny czas, narażając własne życie. Uczniowie klasy 8a przedstawili kolegom losy tych ludzi. Różne były koleje losów ukrywających jak i ukrywanych. Wszystkie jednak cechował niezwykły heroizm i walka o każdy następny dzień, który zbliżał wszystkich do zakończenia wojny. Materiały potwierdzają również ogromną wdzięczność przynajmniej części uratowanych Żydów dla Polaków. Przekonuje o tym korespondencja, treść osobistych listów, przesyłane fotografie. W ostatnich latach wiele zrobiono dla wydobycia z niepamięci polskich bohaterów, ratujących ludność żydowską w czasie zagłady. Wiele świadectw i pozytywnych postaw jest jednak wciąż zapomnianych.