I Dąbrowskie Forum Samorządów Uczniowskich

I Dąbrowskie Forum Samorządów Uczniowskich

Dnia 24 listopada 2022r. reprezentanci naszego samorządu w składzie Fabian Michalczyk, Liwia Cieślik oraz Maja Bukład wraz z opiekunem Magdaleną Kanią wzięli udział w I Dąbrowskim Forum Samorządów Uczniowskich, który miał miejsce w Pałacu Kultury Zagłębia. Uczniowie uczestniczyli w czterech panelach warsztatowych. Pierwsze spotkanie dotyczyło prowadzenia biznesu i przedsiębiorczości. Pan Michał Kucharski, przedsiębiorca z kilkunastoletnim doświadczeniem i założyciel swojej firmy, próbował przybliżyć młodym ludziom co jest ważne i istotne przy zakładaniu swojego biznesu. Drugi panel poprowadził sam Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Pan Marcin Bazylak. Opowiadał on młodzieży o zmianach jakie zachodzą w mieście jeżeli chodzi o transport publiczny, drogi naszego miasta i rozwój ścieżek rowerowych. Dopytywał też uczniów co mogłoby skłonić mieszkańców miasta do częstszego korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Trzecie warsztaty prowadzone były przez Panią Martę Bobrowską-Juroff – opiekunem Rady Młodzieży Dąbrowy Górniczej oraz prawnika – Pana Michała Łyszczarza. Prowadzący rozmawiali z młodzieżą o tym jakie możliwości ma Samorząd Uczniowski, a także o przeprowadzaniu wyborów. Do spotkania dołączyli również członkowie Rady Młodzieży, którzy zachęcali uczestników zgłaszania swoich kandydatur w szkołach ponadpodstawowych do Rady Młodzieży oraz do aktywności, która może być również prowadzona i widoczna w mieście. Na ostatnich warsztatach mieliśmy okazję potrenować swój głos i aparat mowy pod okiem Pani Katarzyny Zawadzkiej – reprezentanta Akademii Głosu. Dostaliśmy cenne wskazówki jak rozluźnić ciało oraz jak dobrze rozgrzać aparat mowy, a także jak oddychać by nasz głos był dobrze słyszany.