Do Rodziców Uczniów klas I w roku szkolnym 2023/2024

Do Rodziców Uczniów klas I w roku szkolnym 2023/2024

 

Szanowni Rodzice!

         Przekazujemy Państwu prezentację, w której zamieściliśmy najistotniejsze informacje dotyczące przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. W roku szkolnym 2023/2024 zostaną utworzone trzy klasy pierwsze. Listy uczniów poszczególnych klas zostaną wywieszone w przedsionku szkoły w ostatnich dniach sierpnia. Do 1 września wszystkie istotne informacje będziemy przekazywać Państwu na stronie internetowej szkoły.

Życzymy Państwu i naszym przyszłym Uczniom  zdrowych i spokojnych wakacji.

Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna