Młodzież Siłą Miasta!

 

Mistrz Sudoku 2018

Mistrz Sudoku 2018

 27 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się I Miejski Konkurs Matematyczny „MISTRZ SUDOKU” dla uczniów klas 4–7 dąbrowskich szkół podstawowych. Konkurs...

 

Płatność za obiady

W związku z rekolekcjami termin płatności za żywienie uczniów (obiady) w miesiącu marcu  przedłuża się do dnia 15.03.2018 r. Kierownik świetlicy.  

 

Konkurs „Woda nas kręci”

UWAGA!!! Klasa 5 a bierze udział w konkursie ogłoszonym przez Dąbrowskie Wodociągi pt. „Woda nas kręci”. Nagraliśmy filmik o wodzie.Na stronie YouTube...

 
 

 

W tym roku szkolnym SP 12 przystąpiła do projektu ogłoszonego przez MKS Dąbrowa Górnicza „Młodzież siłą miasta! ”, który jest adresowany do całej społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

W tegorocznej edycji hasłem przewodnim jest motywacja. Tym razem chcemy zachęcać uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce. W porozumieniu z naszą szkołą Klub MKS Dąbrowa Górnicza będzie nagradzać tych, którzy w przekroju tego semestru najbardziej poprawią swoje oceny! Brana pod uwagę będzie średnia ocen na semestr zimowy w porównaniu do średniej ocen na zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Klub oprócz gadżetów i bezpłatnego wstępu na każdy mecz drużyny zapewnia także spotkanie z zawodnikami, udział w treningu oraz wiele innych atrakcji. Przewidywane są również ciekawe nagrody dla trzech wyróżniających się uczniów.

Zachęcamy do nauki!

Szczegóły dostępne na stronie:

Wraca „Młodzież Siłą Miasta!”