Archiwum: wrzesień, 2018

 
Konkurs plastyczny ” Świetlica moich marzeń”

Konkurs plastyczny ” Świetlica moich marzeń”

Już we wrześniu odbył się pierwszy świetlicowy konkurs plastyczny w tym roku szkolnym zorganizowany przez Panią Kierownik świetlicy Izabellę Tomanek  pod tytułem „ Świetlica moich marzeń”. Uczniowie przebywający  w świetlicy ochoczo wzięli się do pracy i  przelali na papier swoje wyobrażenia o świetlicy posługując się różnymi technikami i przyborami. Oto […]

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie dzieci   Szanowni Rodzice! W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to […]

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Zaszumiały drzewa przed szkołą: Witaj, pierwsza klaso! I zagruchał srebrnoszary gołąb: Witaj, pierwsza klaso! Punktualnie o godzinie 9 uczniowie naszej szkoły razem ze swoimi wychowawcami rozpoczęli rok szkolny 2018/2019. Powitała wszystkich bardzo serdecznie Pani Dyrektor mgr Lidia Bancerz. Uczniowie klas drugich przedstawili krótki program artystyczny, a pani dyrektor pasowała pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 12.