Sukcesy uczniów

Uwierz w siebie i sprawdź się!

Dlaczego warto brać udział
w konkursach?

Konkursy są jednym z najlepszych sprawdzianów wiedzy uczniów. Nie tylko jest to wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej dzieci, ale również oswajają młodzież z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Warto również wspomnieć, o tym że uzyskanie wysokiej lokaty w konkursie lub olimpiadzie może stać się przepustką do wymarzonej szkoły średniej. Prawie każdy konkurs oferuje różnego typu nagrody.  Dlatego nie czekaj dłużej i weź udział w  konkursach organizowanych w naszej szkole!

Bieżące sukcesy naszych uczniów

Cele konkursów szkolnych

Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiadomości uczniów

Doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce

Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i poznawczej dzieci

Osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Wyróżnieni uczniowie

Konkursy
szkolne

Konkursy pozaszkolne

Osiągnięcia sportowe