ORLIK

Zasady użyczeń/rezerwacji kompleksu boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012”
przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Stanisława Staszica
w Dąbrowie Górniczej

 1. Rezerwować można boisko do gry w piłkę nożną.
 2. Użyczenie/rezerwacja odbywa się po rozpatrzeniu wniosków złożonych do 15 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji, które mogą obejmować dni i godziny niezarezerwowane.
 1. Wnioski o użyczenie/rezerwację (wzór wniosku załącznik nr 1) przyjmowane będą drogą elektroniczną (sp12@dabrowa-gornicza.pl) bądź w sekretariacie szkoły
  od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.
 2. Wnioski o użyczenie/rezerwację rozpatrywane są zgodnie z procedurą, regulaminem obiektu, wg. daty złożenia wniosku i spełniania wymogów formalnych zawartych we wniosku.
 3. Na boiskach obowiązuje Regulamin, którego nieprzestrzeganie będzie skutkować wypowiedzeniem umowy użyczenia/rezerwacji (w kolejnych czterech okresach rezerwacji).
 4. Pierwszeństwo w użyczeniu/rezerwacji mają grupy w kolejności:
 • grupy składające się z dzieci i młodzieży do lat 18;
 • grupy korzystające w poprzednich miesiącach w tych samych terminach;
 • grupy posiadające największą liczebność dzieci i młodzieży;
 • terminy do godziny 2000 –rezerwuje się w pierwszej kolejności dla dzieci
  i młodzież w wieku do 18 lat; osoby starsze, w przypadku wolnych terminów, mogą korzystać z obiektu od godziny 2000
 1. Szkoła jest upoważniona do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania niektórych zajęć objętych harmonogramem w przypadku organizacji imprez sportowych.
 2. Szkoła jest upoważniona do odwoływania, czasowego zawieszania lub ograniczania czasu zajęć ze względu na ważne wydarzenia państwowe, święta lub złe warunki atmosferyczne.
 3. Z przyczyn niezależnych oraz na czas remontów i koniecznych napraw korzystanie
  z obiektów może być ograniczone lub odwołane.
 4. Warunkiem korzystania z obiektów jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego typu halowego.
 5. Ustala się następujące kryteria przy dokonaniu użyczenia/ rezerwacji. Rodzaj podmiotu:
  1. stowarzyszenia zarejestrowane na terenie miasta, którego uczestnikami/ członkami są dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Dąbrowy Górniczej.
  2. inne podmioty szkolące dzieci i młodzież zamieszkałe głównie na terenie Dąbrowy Górniczej
  3. podmioty prawne i osoby fizyczne (firmy, spółki, wynajem indywidualny itp.) którego uczestnikami/członkami są osoby zamieszkałe na terenie Dąbrowy Górniczej.
  4. pozostali (kluby sportowe, firmy itp., którego uczestnikami/ członkami nie są osoby zamieszkałe w Dąbrowie Górniczej.
 6. Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia
  i zakończenia korzystania z wynajętego boiska, zgodnie z dokonaną rezerwacją.
 7. Odwołanie rezerwacji następuje najpóźniej na sześć godzin przed wyznaczoną godziną rezerwacji.
 8. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania obiektów sportowych można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej, nr telefonu:
  32 264 17 19; adres mailowy: sp12@dabrowa-gornicza.pl

Załącznik nr 1

WNIOSEK O REZERWACJĘ BOISKA
Pobierz