Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Realizacja programu rozpoczęta

Miło nam poinformować, że nauczyciele bibliotekarze  realizują Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0 na lata 2021-2025, który ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 680 nowych woluminów za kwotę 15 000 zł /12 000 zł pozyskano z dotacji celowej budżetu państwa, a 3000 zł to wkład własny organu prowadzącego szkołę/. Propozycje podali uczniowie, nauczyciele i rodzice w przeprowadzonej przez bibliotekę ankiecie czytelniczej, również skonsultowano się i poproszono o opinię Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców, kierownika MBP w Dąbrowie Górniczej Filii nr 7.Większość czytelniczych marzeń zostało zrealizowanych. Nasz księgozbiór wzbogacił się o nowości wydawnicze, lektury do wspólnego  i indywidualnego czytania dla uczniów klas 1-3, lektury obowiązkowe i uzupełniające dla uczniów klas 4-8, książki historyczne poświęcone historii Polski XX wieku i na temat II wojny światowej,  książki E. Zubrzyckiej z elementami bajkoterapii i biblioterapii, z serii Zaopiekuj się mną, Już czytam oraz pozycje z kręgu zainteresowań naszych uczniów. Z poszczególnymi tytułami zakupionymi dla naszych czytelników można zapoznać się bezpośrednio w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy do szkolnej biblioteki, a także uczniów i rodziców do udziału w różnych imprezach, przedsięwzięciach, konkursach oraz w  akcjach organizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy.