Lekki tornister

Lekki tornister

Od wielu lat stale podejmujemy próbę rozwiązania problemu ciężkich tornistrów. W tym roku szkolnym ponownie włączyliśmy się do akcji „Lekki Tornister”, która jest ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do uczniów klas I–III szkół podstawowych. Celem akcji było rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości. W ramach projektu szkoła otrzymała pakiet materiałów, na podstawie których przeprowadzono z uczniami lekcje. Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiedzę na temat zasad właściwego wyboru, noszenia, jak również pakowania swojego tornistra. Dzieci bardzo chętnie sprawdzały, co noszą w swoich tornistrach, ważyły je, poznały 8 zasad rozsądnego ucznia zawierających zalecenia dotyczące właściwego doboru tornistra / plecaka szkolnego. Tworzyły gazetki tematyczne. Zagadnienia przedstawione w projekcie realizowane były również podczas zajęć wychowania fizycznego. Uczniom bardzo podobały się ćwiczenia gimnastyczne wykonywane podczas przerw śródlekcyjnych. Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczą w zajęciach w ramach projektu finansowanego przez MEiN “WF z AWF”, którego celem jest przywrócenie dzieci do sprawności fizycznej po okresie nauczania zdalnego oraz korygowanie wad postawy. Wychowawcy przekazali rodzicom podczas zebrań wskazówki, co do wyboru plecaka i jego zawartości. Poprosili o kontrolowanie zawartości tornistrów i dbanie, aby dzieci przynosiły do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Aby odciążyć plecaki dzieci rodzice zakupili segregatory na książki i pudełka na przybory plastyczne, które znajdują się w salach lekcyjnych. Zagadnienia poruszane w projekcie „Lekki tornister” będą nadal realizowane podczas zajęć lekcyjnych w celu utrwalania właściwych postaw zdrowotnych.