Laboratoria przyszłości

Czas na podsumowanie

Minął już rok, gdy zaczęliśmy przygodę z rządowym programem „Laboratoria Przyszłości”. W drugim półroczu głównie wykorzystywaliśmy zakupione materiały, narzędzia i pomoce w praktyce i życiu codziennym szkoły.

Sprzęt multimedialny, aparat fotograficzny i kamerę uczniowie używali podczas fotorelacji z imprez, uroczystości, przedsięwzięć i akcji szkolnych oraz podczas wyjść i wycieczek.

Natomiast na  lekcjach informatyki uczniowie w klasach 4-8 projektowali i drukowali w 3D ozdobne formy dekoracyjne, zaślepki do kanap na korytarzu, piłeczki do piłkarzyków czy brakujące elementy konstrukcyjne do swoich zabawek.

 

Na technice i innych zajęciach w klasach 1-3 powstawały przy użyciu kleju na gorąco małe dzieła sztuki.

Staraliśmy się umieszczać na Facebooku szkoły najciekawsze zdjęcia z #labolatoriaprzyszłości.

Wykorzystujemy zakupione pomoce

Za nami już 3 miesiące nauki z „Laboratoriami Przyszłości”. Nauczyciele chętnie wykorzystują zakupione pomoce, materiały i narzędzia na swoich lekcjach. Na bieżąco zamieszczane są informacje na Facebooku naszej szkoły.

Na lekcjach biologii uczniowie pracowali z mikroskopami, na fizyce poznali obwody elektryczne, na technice obsługiwali laminarkę, w świetlicy powstały super konstrukcje z klocków Waffle .

Nowoczesna pracownia techniki

W ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” powstała w naszej szkole nowoczesna pracownia techniki. Zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne do wykorzystania na różnych zajęciach:

  •  informatyce: Pracownia Robotyki SkriLab, Robot Krypton 8,
  •  fizyce: plansze edukacyjne, Klasowa fizyka z walizki – akustyka, odnawialne źródła energii, elektryczność i obwody elektryczne,
  •  matematyce: wielkie bryły szkieletowe,
  • geografii: Ekoprojekt STEM – globalne wyzwania,
  • plastyce: bezprzewodowe pistolety do klejenia na gorąco, farby, mazaki do tkanin,
  •   dla uczniów przebywających na świetlicy: klocki Waffle.

Uczniowie naszej szkoły z zakupionych materiałów i narzędzi mogą wykonywać proste prace manualne przydatne w codziennym życiu, zrozumieć procesy techniczne i inżynieryjne czy lepiej przyswoić wiedzę z pozostałych przedmiotów.

Klocki SkriKit

W ramach Laboratorium SkriLab uczniowie klasy 1a poznali narzędzia wchodzące w skład klocków SkriKit i wykonali swój pierwszy projekt – „Piesek”. SkriLab to autorskie rozwiązanie łączące pracownię druku 3D, robotyki oraz programowania w spójne laboratorium edukacyjne.

Zakup nowoczesnego sprzętu

Laboratoria przyszłości to rządowa inicjatywa skierowana do polskich placówek oświatowych. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak: współpraca, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Nasza placówka, realizując projekt, zobowiązana jest do zakupu wyposażenia podstawowego oraz dodatkowego, dobieranego przez szkołę. Skład wyposażenia podstawowego to drukarki 3D i między innymi sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć – kamery, oświetlenie, mikrofony.

Nasza szkoła może się pochwalić kupnem części nowoczesnego sprzętu: dwoma drukarkami, 15 mikroskopami, 3 wizualizerami, stacją pogody oraz  klockami do samodzielnego montażu, a także wieloma innymi pomocami dydaktycznymi, przydatnymi w prowadzeniu atrakcyjnych zajęć.

W szkole czekają na uczniów mikroskopy i stacja pogody, a wkrótce zostaną dostarczone drukarki, wizualizery oraz pozostałe części wyposażenia.

Celem rządowej inicjatywy jest wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym. Zakupiony sprzęt ma służyć przekazywaniu wiedzy w sposób atrakcyjny i nowoczesny, szczególnie podczas nauki stacjonarnej.

Wyposażenie techniczne, finansowane w ramach przedsięwzięcia,  potrzebne jest dziś w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Całkowity koszt wsparcia z budżetu państwa na realizację projektu dla naszej szkoły wynosi 178.500 zł.