ZFŚS

Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia z ZFŚS składamy w sekretariacie szkoły do dnia 25.11.2022r. (termin ostateczny)

Oświadczenie o sytuacji materialnej

Zapomoga zdrowotna

Zapomoga