Nauczyciele Świetlicy

 

Kierownik świetlicy: mgr Izabella Tomanek
mgr Iwona Porc
mgr Aneta Dobosz
mgr Agnieszka Kuraj
mgr Jolanta Bieńkowska
mgr Barbara Sokalska.