Nauczyciele Świetlicy

 

Kierownik świetlicy: mgr Iwona Porc
mgr Barbara Sokalska
mgr Aneta Dobosz
mgr Agnieszka Kuraj
mgr Jolanta Bieńkowska
mgr Krzysztof Szczepanik
mgr Karina Lichtenberg