Nauczyciele Świetlicy

 

Kierownik świetlicy: mgr Izabella Tomanek
mgr Iwona Porc
mgr Aneta Dobosz
mgr Karina Lichtenberg
mgr Krzysztof Szczepanik
mgr Dorota Zaporowska
mgr Edyta Czekajska- Bydny
mgr Jolanta Bieńkowska
mgr Barbara Sokalska.