Nauczyciele Świetlicy

 

Kierownik świetlicy: mgr Izabella Tomanek
mgr Iwona Porc
mgr Aneta Dobosz
mgr Elżbieta Norberczyk
mgr Barbara Sokalska