Pedagog Szkolny

 

Ewelina

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO CZYNNY W GODZINACH:

Poniedziałek 9.50-14.40
15.40-16.30
Wtorek 11.40-14.40
Środa 8.55-14.35
Czwartek 10.00-13.40
Piątek 8.00-8.40
9.40-13.00

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Ewelina Nowak Szumielewicz

INFORMACJE OGÓLNE DLA RODZICÓW
INSTYTUCJE POMOCOWE w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA
Dąbrowa Górnicza  ul. 3-go Maja 22
tel. 32 262 38 11
lub 32 262 53 50
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Tel.(32) 262 40 40
FAX (32) 261 36 94
Al. Józefa Piłsudskiego 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

Informacje o formach udzielanej pomocy znajdują się na stronie internetowej: www.mops.com.pl
– Zespół ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – tel. 32 262 25 28
– Zespół ds. Poradnictwa i Terapii  – 32 262 25 28 wew. 235

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
Dąbrowa Górnicza  ul. 3-go Maja 22
tel. 32 262 86 31
SCHRONISKO DLA OFIAR PRZEMOCY
Dąbrowa Górnicza ul. Ziołowa 28
tel. 32 268 11 08

Oferuje bezpieczne schronienie w sytuacji zagrożenia przemocą, konsultacje psychologa i pedagoga, terapię indywidualna i grupową, pomoc przy formułowaniu wniosków w sprawach dotyczących przemocy, pomoc i porady pracownika socjalnego w sprawach socjalno – bytowych, pośrednictwo w kontaktach z różnymi instytucjami.

TELEFONY ZAUFANIA
TELEFON  ZAUFANIA  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  116 111
NIEBIESKA LINIA                             
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel. 0801 120 002
www.niebieskalinia.pl
POMARAŃCZOWA LINIA              
Telefon Pomocy Rodzicom tel. 0801140068
ZIELONA LINIA  
w sprawie HIV i AIDS tel. 08226213367
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Górnicza  ul. Skibińskiego 1 telefon zaufania  – 32 268 89 94
POLICYJNY TELEFON  ZAUFANIA     0800 120 220
„SZPUNEK”  POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  0800 222 315
——