Pedagog Szkolny

 

 

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO CZYNNY W GODZINACH:

Poniedziałek 10.30 – 15.30
Wtorek 9.00 – 14.00
Środa 8.00– 13.00
Czwartek 9.00 – 13.00
Piątek 8.00 – 11.00

W czasie nauki zdalnej kontakt z pedagogiem telefoniczny: 

32 264 17 19 wew. 27       oraz poprzez dziennik elektroniczny” 

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Ewelina Nowak-szumielewicz

INFORMACJE OGÓLNE DLA RODZICÓW
INSTYTUCJE POMOCOWE w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA
Dąbrowa Górnicza  ul. 3-go Maja 22
tel. 32 262 38 11
lub 32 262 53 50
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Tel.(32) 262 40 40
FAX (32) 261 36 94
Al. Józefa Piłsudskiego 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

Informacje o formach udzielanej pomocy znajdują się na stronie internetowej: www.mops.com.pl
– Zespół ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – tel. 32 262 25 28

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
Dąbrowa Górnicza  ul. 3-go Maja 22
tel. 32 262 86 31/385
 Psycholog 571 332 382, 571 332 385 Miejski Telefon Zaufania codziennie, w godzinach od 19:00 do 22:00 dyżurują konsultanci, którzy również udzielają specjalistycznego wsparcia tel.571- 332-386 lub tel. 32 268-12-22  

 

Telefon dla osób objętych kwarantanną domową –

codziennie w godz. 7.30-19.00  tel. 571-332-325 

 

571-332-381 – Dąbrowski telefon wsparcia #jesteśmyztobą 

czynny: cały tydzień, w godz. 7 — 19 

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 

 
 TELEFONY ZAUFANIA

Bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów.
800 080 222 –  Pod numerem telefonu dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. www.liniadzieciom.pl

TELEFON  ZAUFANIA  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  116 111
POLICYJNY TELEFON  ZAUFANIA     800 120 220
NIEBIESKA LINIA                             
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel. 0801 120 002
www.niebieskalinia.pl
POMARAŃCZOWA LINIA              
Telefon Pomocy Rodzicom tel. 0801140068
ZIELONA LINIA  
w sprawie HIV i AIDS tel. 08226213367