Strefa ucznia

 

INSTYTUCJE POMOCOWE w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA
Dąbrowa Górnicza  ul. 3-go Maja 22
tel. 32 262 38 11
lub 32 262 53 50
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Dąbrowa Górnicza  ul. Skibińskiego 1
tel. 32 262 40 40

Informacje o formach udzielanej pomocy znajdują się na stronie internetowej: www.mops.com.pl
– Zespół ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – tel. 32 262 25 28
– Zespół ds. Poradnictwa i Terapii  – 32 262 25 28 wew. 235

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
Dąbrowa Górnicza  ul. 3-go Maja 22
tel. 32 262 86 31
SCHRONISKO DLA OFIAR PRZEMOCY
Dąbrowa Górnicza ul. Ziołowa 28
tel. 32 268 11 08

Oferuje bezpieczne schronienie w sytuacji zagrożenia przemocą, konsultacje psychologa i pedagoga, terapię indywidualna i grupową, pomoc przy formułowaniu wniosków w sprawach dotyczących przemocy, pomoc i porady pracownika socjalnego w sprawach socjalno – bytowych, pośrednictwo w kontaktach z różnymi instytucjami.

TELEFONY ZAUFANIA
TELEFON  ZAUFANIA  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  116 111
NIEBIESKA LINIA                             
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel. 0801 120 002              www.niebieskalinia.pl
POMARAŃCZOWA LINIA              
Telefon Pomocy Rodzicom tel. 0801140068
ZIELONA LINIA  
w sprawie HIV i AIDS tel. 08226213367
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Górnicza  ul. Skibińskiego 1 telefon zaufania  – 32 268 89 94
POLICYJNY TELEFON  ZAUFANIA     0800 120 220
„SZPUNEK”  POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  0800 222 315
——