OBIADY W SZKOLE

 

Ruszyła Schola!

Ruszyła Schola!

Przy kościele św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej, w nowej odsłonie działalność swą wznowiła schola dziecięca. Aktywnie uczestniczy w niej...

 

Zebrania z rodzicami

Klasy I i IV zebranie w szkole Klasa I A – 22 września godz. 17:30 Klasa I B – 23 września godz. 16:45 Klasa I c – 24 września godz. 17:30   Klasa...

 

Festiwal Ludzi Aktywnych 2020

Wydział Oświaty zaprasza Dąbrowską młodzież na tegoroczny Festiwal Ludzi Aktywnych 2020, który odbędzie się 19 września w Parku Hallera DG. Festiwal...

 
 

Zapisy uczniów na obiady w roku szkolnym 2020/21 (obiad będzie jednodaniowy; 4,00 zł) odbędą się w nieprzekraczalnym terminie od 31.08.2020 r. do 4.09.2020 r. drogą elektroniczną poprzez przesłanie dokładnie wypełnionej deklaracji na adres:  sp12@edu.dabrowa-gornicza.pl  lub osobiste pobranie deklaracji z wyznaczonego miejsca w przedsionku szkoły i złożenie jej do oznaczonego pojemnika tam się znajdującego. Deklarację obiadową można pobrać ze strony internetowej szkoły ( zakładka: Aktualności)  lub z wyznaczonego miejsca w przedsionku szkoły.

Proszę zapoznać się również z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce: O szkole – Świetlica.

Deklaracja
Pobierz

Opłat za posiłki należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10-ego dnia każdego miesiąca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły.

Rachunek bankowy: GETIN NOBLE BANK   48 1560 1010 2148 1237 1369 0005
Szkoła Podstawowa nr 12, 41-303 Dąbrowa Górnicza  ul. Tysiąclecia 25
Tytułem: żywienie/ miesiąc i rok/imię i nazwisko dziecka/klasa/kwota

Za datę wniesienia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy szkoły.

Informacja dotycząca wysokości wpłat za obiady( z wyjątkiem miesiąca września) za dany miesiąc będzie  przekazywana  rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.

Opłata za obiady we wrześniu wynosi 68,00 zł

Rozpoczęcie wydawania obiadów: 08.09.2020 r. (wtorek)

Kierownik świetlicy