BIBLIOTECZNE CIEKAWOSTKI cz. 2

 

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników

Szkoła otrzymała Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”. Nauczyciele bibliotekarze serdecznie dziękują...

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 

Wakacyjna piosenka

Piosenka wakacyjna dla dzieci i młodzieży zatytułowana „Pory roku”, śpiewa ją Amelka Lipka z klasy I B z koleżankami. Mama Amelii, wspólnie z...

 
 

Biblioteka jako instytucja kultury gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych.
Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. W Polsce biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Zbiory biblioteczne to nie tylko książki, czasopisma, ale także mapy, plany, płyty, taśmy, audiobooki itp.
Przekazy źródłowe informują o istnieniu bibliotek już w trzecim tysiącleciu p.n.e. (np. biblioteki w Egipcie i Chinach). W okresie helleńskim niektóre z bibliotek posiadały już charakter publiczny. Natomiast w średniowieczu rozwinęły się biblioteki klasztorne i kościelne, a następnie uniwersyteckie. Podstawową ich funkcją było gromadzenie ksiąg, jak również ich wytwarzanie.
Gwałtowny rozwój nauki, techniki, szkolnictwa, spowodował gwałtowny rozwój bibliotek i usług bibliotecznych.
W zależności od rodzaju, biblioteki spełniają swoje zadania np. biblioteki szkolne – kształcące, wychowawcze, opiekuńcze; biblioteki publiczne- informacyjne, kulturowe, czytelnicze; biblioteki naukowe – badawcze, naukowe.
Zamieszczone poniżej linki pokazują najpiękniejsze i najciekawsze biblioteki świata:
https://polszczyzna.pl/najpiekniejsze-biblioteki-swiata/
https://www.goforworld.com/biblioteki-swiata-top-8/
https://okruchy.pl/ciekawostki/najpiekniejsze-biblioteki-swiata/