ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów z klas I-III i w uzasadnionych przypadkach z kl. IV-VIII.
Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, którą wypełniają rodzice.

Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia dziecka do świetlicy, należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą mailową na adres: sp12@edu.dabrowa-gornicza.pl
• do dnia 19 czerwca 2020 r.: obecni uczniowie szkoły – I tura,
• do dnia 04 września 2020 r.: uczniowie nowych klas pierwszych przyjęci do szkoły w procesie rekrutacji – II tura.

Karta zgłoszenia
Pobierz