Procedury mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły
Pobierz

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach rewalidacyjnych
Pobierz

Biblioteka szkolna – procedury
Pobierz

Procedury wydawania i spożywania posiłków w szkole
Pobierz