BAJKOTERAPIA, BIBLIOTERAPIA-WSTĘP.

 

W tym trudnym dla nas czasie chciałabym pomóc czytelnikom w poszukiwaniu ciekawych i wartościowych tekstów literackich, aby umocnić dobre samopoczucie i skutecznie zregenerować nadwyrężone zasoby osobiste, poprzez różne propozycje biblioterapeutyczne.

Na początek trochę teorii.
Biblioterapia to zamierzone oddziaływanie poprzez czytanie, słuchanie lub oglądanie odpowiednio dobranych książek, fragmentów utworów czy oglądanie i słuchanie adaptacji utworów literackich.

Biblioterapia jest jedną z metod terapii zajęciowej polegającej na wykorzystywaniu wartości literatury w kształtowaniu własnych postaw, pracy nad sobą, samoakceptacji, pozbyciu się napięcia emocjonalnego, w relaksowaniu się, zmniejszeniu stresu, rozwijaniu procesów poznawczych, rozbudzeniu wyobraźni. Poprzez kontakt z odpowiednio dobraną literaturą można szukać rozwiązania swoich problemów.

Odmianą biblioterapii dla dzieci jest bajkoterapia. Czytając dziecku określone historie, można pomóc mu w wielu dla niego sytuacjach emocjonalnych, uczyć reakcji na nie, dać szansę nabrania w wiary w siebie. Bajki, przypowieści, opowiadania, anegdoty mogą być sto razy łatwiej zapamiętane niż tysiąc teoretycznych tłumaczeń. Czytając dziecku wzbogacamy jego wiedzę, język, wyobraźnię, zdolność rozumienia pojęć moralnych.

Dlatego też, potencjał tkwiący w literaturze, może stać się skutecznym środkiem terapeutycznym.

Już Henryk Sienkiewicz pisał, że „Gdy ktoś się zaczyta, to albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym co mu dolega, albo się ubawi, albo zaśnie – w każdym przypadku skorzysta”.

Na rozgrzewkę proponuję grę BINGO LITERACKIE.

Pewnie każdy zna grę w bingo. Proponowana wersja jest nieco przerobiona i rozbudowana. Poniżej znajdują się plansze z pytaniami. Bajkoterapia dla kl.1-4, biblioterapia dla kl.5-8.

Zasady:

  1. Zabawa przeznaczona jest dla całej rodziny w czasie nauki zdalnej.
  2. W pola na planszy każdy uczestnik wpisuje tytuły przeczytanych książek, które odpowiadają podpowiedziom. Jeden tytuł książki może być użyty tylko raz, nawet jeżeli odpowiada kilku polom. By wygrać należy uzbierać 5 pól pionowo, poziomo lub na ukos.
  3. Jeżeli przynajmniej 2 graczy uzbiera 5 pól w rzędzie, to można grać dalej, aż do wypełnienia wszystkich pól planszy.
  4. Jeżeli czytacie wyjątkowo dużo i przynajmniej 2 graczy zapełni wszystkie pola, można zorganizować finał. By to zrobić, wystarczy wypisać wszystkie wpisane przez zwycięzców tytuły książek na jednej liście. Następnie osoba, która już nie gra, czyta tytuły w losowej kolejności. Gdy usłyszysz tytuł, który został wpisany w któreś pole, skreślasz go. Wygrywa osoba, która skreśli 5 sąsiednich pól pionowo, poziomo lub na ukos.

Oczywiście zasady gry można modyfikować według potrzeb 😊