Procedury dotyczące korzystania z boisk przyszkolnych typu „Orlik”

 

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Drodzy Uczniowie! Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesów w nauce, rozwoju swoich pasji i talentów ...

 

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów z klas I-III i w uzasadnionych przypadkach z kl. IV-VIII. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie...

 

Dodatkowy nabór dla dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Zawiadomienie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej informuje, że od 25.05.2020 r. do 3. 06. 2020 r. będzie prowadzony dodatkowy nabór dla...

 
 

Procedury dotyczące korzystania  z boisk przyszkolnych typu „Orlik”
przy Szkole Podstawowej nr 12  w Dąbrowie Górniczej, ul. Tysiąclecia 25
w czasie trwania pandemii koronawirusa

 1. Obiekt będzie czynny od 8 maja 2020 roku:
  1. poniedziałek – piątek 15:00 – 20:00,
  2. sobota – niedziela 9:00 – 20:00.
 2. Dopuszczalna liczba uczestników korzystających z boisk wynosi 6 osób, w przypadku grup zorganizowanych (kluby sportowe, stowarzyszenia) 7 osób (sześciu zawodników + trener lub opiekun).
 3. Zajęcia rozpoczynają się o równych godzinach i trwają 45 minut.
 4. Po zajęciach odbywa się 15-minutowa dezynfekcja obiektu sportowego (sprzęt, infrastruktura obiektu).
 5. Uczestnicy przychodzą w maseczkach, w czasie zajęć maseczki są nieobowiązkowe.
 6. Dzieci do ukończenia 13 roku życia przychodzą na zajęcia z rodzicem lub opiekunem prawnym, który uczestniczy w zajęciach lub po zajęciach odbiera dziecko. Osoby towarzyszące pozostają poza obiektem.
 7. Od uczestników wymaga się stosowania dystansu społecznego.
 8. Przed zajęciami i po zajęciach obowiązkowa jest dezynfekcja rąk: środki dezynfekujące udostępnione są przez szkołę we wskazanym miejscu przez instruktora. Instruktor sprawdza również temperaturę ciała uczestników zajęć.
 9. Zaleca się korzystanie z własnego sprzętu sportowego.
 10. Z funkcjonowania wyłączone są widownie, szatnie, natryski.
 11. Dopuszcza się korzystanie z toalety po zgłoszeniu do instruktora.
 12. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu zajęć.
 13. Zabrania się zgromadzeń przed obiektem w oczekiwaniu na zajęcia.
 14. Instruktorzy w czasie pracy wyposażeni są w maseczki, rękawiczki ochronne, środki dezynfekujące oraz termometr do mierzenia temperatury ciała.
 15. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami przed rozpoczęciem zajęć, stosowania ich, a także wykonywania poleceń instruktora.

  Dyrektor Szkoły
mgr Lidia Bancerz