Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”

 

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Drodzy Uczniowie! Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesów w nauce, rozwoju swoich pasji i talentów ...

 

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów z klas I-III i w uzasadnionych przypadkach z kl. IV-VIII. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie...

 

Dodatkowy nabór dla dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Zawiadomienie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej informuje, że od 25.05.2020 r. do 3. 06. 2020 r. będzie prowadzony dodatkowy nabór dla...

 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas 1-8.

Tematem przewodnim konkursu jest wolontariat w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań, korzyści.

Praca konkursowa polega na zaprojektowaniu znaczka pocztowego formatu A 4 /29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości/ w orientacji poziomej.

Technika pracy dowolna /np. farby, kredki/, jednak nie przestrzenna, powinna dać się zeskanować. Na pracy nie wolno umieszczać: ramki, napisów, podpisu autora, nominału znaczka, napisu „Polska” czy „PWPW”, znaków towarowych, logotypów.

Wysyłając skan pracy na adres galabozena@op.pl – podajemy imię, nazwisko, klasa, wiek i tytuł pracy.

Skan pracy można wykonać przy pomocy smartfona z odpowiednią aplikacją np. Office Lens, Adobe Scan, Cam Scanner, Fast Scanner, Smart Doc Scanner.

Dopuszcza się też wykonanie zdjęcia pracy /równomiernie oświetlone, wyraźne, ostre, czytelne, kolory zbliżone do oryginału, praca wypełnia całe zdjęcie/.

Najlepsze prace w ogólnopolskim konkursie zostaną wydane w formie znaczka przez Pocztę Polską. Patronat honorowy objęli m.in. MEN, Rzecznik Praw Dziecka. Organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska.

Skany prac lub zdjęcia przesyłamy na podany powyżej adres mailowy do 17 maja 2020 roku. Szkoła może przesłać jedynie 3 prace /oryginały prac należy w późniejszym terminie dosłać do organizatora/.

Szkolna komisja konkursowa wybierze najlepsze projekty. Ewentualne pytania i wątpliwości również kierować na podany adres mailowy lub przez dziennik elektroniczny szkoły.

                                                      Nauczyciel bibliotekarz-koordynator konkursu

                                                                                              Bożena Gala