Zmiana zasad przyjmowania zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej  informuje, że prowadzone są zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021 urodzonych w 2013 r. zamieszkałych ...

 
Pierwszy Szkolny Konkurs Plastyczny online pt. ,, Wiosna wokół nas”

Pierwszy Szkolny Konkurs Plastyczny online pt. ,, Wiosna wokół nas”

W marcu został zorganizowany konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-III pt. ,, Wiosna wokół nas”. Drogą internetową wpłynęło 26 prac. Autorzy wykazali się...

 

Zdalne nauczanie w placówkach oświatowych

Szanowni Państwo, Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca 2020 r. będą obowiązywały nowe przepisy regulujące zdalne nauczanie...

 
 

Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I przyjmowane będą zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:
• wysłanie skanu zgłoszenia / wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki; adres mailowy SP12: sp12dg@interia.pl
Prosimy o zatytułowanie maila: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
• dostarczenie dokumentów w wersji papierowej – w zamkniętej kopercie i wrzucenie w godzinach 700 – 1500 do skrzynki z napisem REKRUTACJA umieszczonej przy drzwiach do szkoły
Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Dyrekcja Szkoły