Ogłoszenie kierownika świetlicy szkolnej

 

Wykaz szkół dla absolwentów szkół podstawowych w województwie śląskim

Informujemy uczniów kl. VIII szkół podstawowych, że wykaz szkół został zamieszczony na stronie http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/wykaz-szkol-ponadgimnazjalnych-w-wojewodztwie-slaskim/ .

 

Ogłoszenie nauczycieli bibliotekarzy

Drodzy Uczniowie! Przypominamy, że podręczniki i inne wypożyczone książki zwracamy do 14 czerwca 2109 r. Nauczyciele bibliotekarze

 

Zawiadomienie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej informuje, że od 06.06.2019 r. będzie prowadzony dodatkowy nabór dla dzieci do klasy I na rok szkolny...

 
 

Szanowni Rodzice!
Ze względu na konieczność rozliczenia kosztów żywienia
w miesiącu czerwcu odpisów za niewykorzystane obiady (z powodu nieobecności ucznia w szkole) dokonuje się bez uwzględnienia
ostatniego tygodnia nauki do dnia 13 czerwca 2019 r.
Niewykorzystane obiady można odebrać do przyniesionych przez siebie pojemników w godzinach 12.00-14.00, zgłaszając ten fakt nauczycielowi świetlicy lub kierownikowi świetlicy
(§5 pkt.6 Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej).

Kierownik świetlicy.