PÓŁKOLONIE 2019

 

Witajcie wakacje

Witajcie wakacje

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbyło się 19 czerwca w trzech grupach. Nauczyciele nie szczędzili trudu, by wszystko dopiąć na przysłowiowy guzik. Programy...

 
Komers 2019

Komers 2019

 Dnia 8 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbył się komers, który zorganizowali rodzice uczniów klas ósmych. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor,  życząc...

 

Wykaz szkół dla absolwentów szkół podstawowych w województwie śląskim

Informujemy uczniów kl. VIII szkół podstawowych, że wykaz szkół został zamieszczony na stronie http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/wykaz-szkol-ponadgimnazjalnych-w-wojewodztwie-slaskim/ .

 
 

W dniach 15.07-26.07.2019 r. odbędą się w naszej szkole PÓŁKOLONIE
( 45 miejsc).
Zapisy uczestników na półkolonie trwają do 7 czerwca 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do dnia 7 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły lub u Kierownika świetlicy wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii (karta do pobrania u Kierownika świetlicy lub w sekretariacie szkoły) oraz zatwierdzenie uczestnictwa przez Komisję ds. rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach.

Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej, pozostający w czasie wakacji w domu.