PÓŁKOLONIE 2019

 

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników

Szkoła otrzymała Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”. Nauczyciele bibliotekarze serdecznie dziękują...

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 

Wakacyjna piosenka

Piosenka wakacyjna dla dzieci i młodzieży zatytułowana „Pory roku”, śpiewa ją Amelka Lipka z klasy I B z koleżankami. Mama Amelii, wspólnie z...

 
 

W dniach 15.07-26.07.2019 r. odbędą się w naszej szkole PÓŁKOLONIE
( 45 miejsc).
Zapisy uczestników na półkolonie trwają do 7 czerwca 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do dnia 7 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły lub u Kierownika świetlicy wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii (karta do pobrania u Kierownika świetlicy lub w sekretariacie szkoły) oraz zatwierdzenie uczestnictwa przez Komisję ds. rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach.

Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej, pozostający w czasie wakacji w domu.