PÓŁKOLONIE 2019

 

Wykaz szkół dla absolwentów szkół podstawowych w województwie śląskim

Informujemy uczniów kl. VIII szkół podstawowych, że wykaz szkół został zamieszczony na stronie http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/wykaz-szkol-ponadgimnazjalnych-w-wojewodztwie-slaskim/ .

 

Ogłoszenie nauczycieli bibliotekarzy

Drodzy Uczniowie! Przypominamy, że podręczniki i inne wypożyczone książki zwracamy do 14 czerwca 2109 r. Nauczyciele bibliotekarze

 

Zawiadomienie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej informuje, że od 06.06.2019 r. będzie prowadzony dodatkowy nabór dla dzieci do klasy I na rok szkolny...

 
 

W dniach 15.07-26.07.2019 r. odbędą się w naszej szkole PÓŁKOLONIE
( 45 miejsc).
Zapisy uczestników na półkolonie trwają do 7 czerwca 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do dnia 7 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły lub u Kierownika świetlicy wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii (karta do pobrania u Kierownika świetlicy lub w sekretariacie szkoły) oraz zatwierdzenie uczestnictwa przez Komisję ds. rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach.

Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej, pozostający w czasie wakacji w domu.