UWAGA KLASY VIII – INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

 

Bezpłatny poradnik „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?”

Szanowni Państwo, Zapraszamy do pobrania i lektury bezpłatnego poradnika dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?”...

 

Spotkanie organizacyjne dla Rodziców klas pierwszych

Spotkanie organizacyjne dla Rodziców klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej w dniu 06.06.2019...

 

UWAGA KLASY VIII – INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

Kandydaci do szkół dokonują rejestracji od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. na stronie: https://slaskie.edu.com.pl wybierając opcję: Jestem uczniem...

 
 

Kandydaci do szkół dokonują rejestracji

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

na stronie: https://slaskie.edu.com.pl wybierając opcję:

Jestem uczniem 8 klasy (szkoła podstawowa)

 

Po wybraniu odpowiedniej opcji uczeń:

 • Zgłasza kandydaturę wypełniając formularz rekrutacyjny – od 13 maja 2019 r.
 • Tworzy listę preferencji szkół.
 • Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej trzy szkoły, a w nich dowolną ilość oddziałów. Kolejność wyboru szkół ma znaczenie, ponieważ szkoła pierwszego wyboru jest szkołą, do której kandydat chce się najbardziej dostać.
 • W każdej szkole wybiera dowolną liczbę oddziałów.
 • Większa liczba wybranych oddziałów zwiększa szanse kandydata na przyjęcie do jednej z wybranych szkół.
 • Drukuje wniosek.
 • Wniosek podpisuje kandydat i rodzic/opiekun prawny.

Następnie:

 • Kandydat dostarcza wniosek do szkoły pierwszego wyboru wraz   z dokumentami do dnia 25 czerwca 2019 r.
 • Po zaakceptowaniu wniosku przez szkołę pierwszego wyboru nie ma możliwości zmiany wybranych szkół.
 • Kandydat uzupełnia wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie  o wynikach egzaminu zewnętrznego od dnia 21 do 25 czerwca 2019 r.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 16 lipca 2019 r.
 • Do dnia 24 lipca 2019 r. kandydat lub rodzic potwierdza wolę uczęszczania  do szkoły, do której został zakwalifikowany.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 25 lipca 2019 r.

 

Ponadto kandydat aplikujący do szkoły dwujęzycznej lub sportowej przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, których termin określony jest w regulaminie naboru oraz na stronie internetowej odpowiedniej szkoły.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych   i ponadpodstawowych oraz w ofercie szkół znajdującej się w elektronicznym systemie naborowym dostępnej po zalogowaniu się przez kandydata na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

Film instruktażowy prezentujący sposób rejestracji w systemie naboru elektronicznego znajduje się pod adresem: https://youtu.be/5eoWyr2sjK4