UWAGA KLASY VIII – INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

 

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Drodzy Uczniowie! Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesów w nauce, rozwoju swoich pasji i talentów ...

 

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów z klas I-III i w uzasadnionych przypadkach z kl. IV-VIII. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie...

 

Dodatkowy nabór dla dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Zawiadomienie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej informuje, że od 25.05.2020 r. do 3. 06. 2020 r. będzie prowadzony dodatkowy nabór dla...

 
 

Kandydaci do szkół dokonują rejestracji

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

na stronie: https://slaskie.edu.com.pl wybierając opcję:

Jestem uczniem 8 klasy (szkoła podstawowa)

 

Po wybraniu odpowiedniej opcji uczeń:

 • Zgłasza kandydaturę wypełniając formularz rekrutacyjny – od 13 maja 2019 r.
 • Tworzy listę preferencji szkół.
 • Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej trzy szkoły, a w nich dowolną ilość oddziałów. Kolejność wyboru szkół ma znaczenie, ponieważ szkoła pierwszego wyboru jest szkołą, do której kandydat chce się najbardziej dostać.
 • W każdej szkole wybiera dowolną liczbę oddziałów.
 • Większa liczba wybranych oddziałów zwiększa szanse kandydata na przyjęcie do jednej z wybranych szkół.
 • Drukuje wniosek.
 • Wniosek podpisuje kandydat i rodzic/opiekun prawny.

Następnie:

 • Kandydat dostarcza wniosek do szkoły pierwszego wyboru wraz   z dokumentami do dnia 25 czerwca 2019 r.
 • Po zaakceptowaniu wniosku przez szkołę pierwszego wyboru nie ma możliwości zmiany wybranych szkół.
 • Kandydat uzupełnia wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie  o wynikach egzaminu zewnętrznego od dnia 21 do 25 czerwca 2019 r.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 16 lipca 2019 r.
 • Do dnia 24 lipca 2019 r. kandydat lub rodzic potwierdza wolę uczęszczania  do szkoły, do której został zakwalifikowany.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 25 lipca 2019 r.

 

Ponadto kandydat aplikujący do szkoły dwujęzycznej lub sportowej przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, których termin określony jest w regulaminie naboru oraz na stronie internetowej odpowiedniej szkoły.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych   i ponadpodstawowych oraz w ofercie szkół znajdującej się w elektronicznym systemie naborowym dostępnej po zalogowaniu się przez kandydata na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

Film instruktażowy prezentujący sposób rejestracji w systemie naboru elektronicznego znajduje się pod adresem: https://youtu.be/5eoWyr2sjK4