Planowany strajk od 8 kwietnia 2019r.

 

Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się  w szkole zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną tj. 15 kwietnia – egzamin  z języka...

 

Komunikat

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,  w związku z pozytywnym wynikiem referendum strajkowego w Szkole Podstawowej nr 12 informuję, że od 8 kwietnia 2019r. rozpocznie...

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia...

 
 

W związku z planowanym na terenie szkoły od 8 kwietnia br. do odwołania Strajkiem Pracowników Oświaty dyrektor informuje, że nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno -wychowawcze i prosi o zapewnienie dziecku opieki.