27 kwietnia 2019r. – sobota robocza

 

Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się  w szkole zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną tj. 15 kwietnia – egzamin  z języka...

 

Komunikat

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,  w związku z pozytywnym wynikiem referendum strajkowego w Szkole Podstawowej nr 12 informuję, że od 8 kwietnia 2019r. rozpocznie...

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia...

 
 

Dnia 27 kwietnia 2019r. odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Pracujemy zgodnie z planem z 2 maja 2019r. (czwartek). Dzień 2 maja 2019r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczych.