Informacja – egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się  w szkole zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną tj. 15 kwietnia – egzamin  z języka...

 

Komunikat

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,  w związku z pozytywnym wynikiem referendum strajkowego w Szkole Podstawowej nr 12 informuję, że od 8 kwietnia 2019r. rozpocznie...

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia...

 
 

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. odbywa się
w szkole  egzamin ósmoklasisty.

Dni te, dla uczniów klas I-VII, są dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Podstawa prawna:

  • 5 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U z 2017 r. poz.1603)