Zakończenie roku szkolnego

 

Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się  w szkole zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną tj. 15 kwietnia – egzamin  z języka...

 

Komunikat

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,  w związku z pozytywnym wynikiem referendum strajkowego w Szkole Podstawowej nr 12 informuję, że od 8 kwietnia 2019r. rozpocznie...

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia...

 
 

22 czerwca zakończył się rok szkolny 2017/2018. Dla uczniów klas pierwszych i drugich uroczyste podsumowanie odbyło się w salach lekcyjnych. Panie B. Brosch i E. Hofman przygotowały zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich. W. Stalka, B. Janowska, M. Pasternak – Rogalińska i G. Kubiczek zorganizowały podsumowanie osiągnięć dla dzieci uczęszczających do klas czwartych oraz piątych. Odczytały nazwiska tych z nich, którzy uzyskali najwyższą średnią i świadectwo z paskiem. B. Szymańska, H. Otrębska i J. Gwiazda – Pniak zadbały o oprawę zakończenia roku dla uczniów klas szóstych i siódmych. Nad nagłośnieniem czuwał Pan Artur Kaczmarczyk. Pani Dyrektor Lidia Bancerz uroczyście pożegnała w imieniu swoim i Rady Pedagogicznej odchodzących z naszej placówki Panią Alinę Czaję oraz księdza Grzegorza Maciejewskiego, który otrzymał statuetkę „PRZYJACIEL SZKOŁY”.

Klasy III

Klasy IV – V

Klasy VI – VII