Archiwum: Lipiec, 2016

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Zgodnie z opracowanym projektem rozporządzenia „Wyprawka Szkolna 2016” dofinansowanie obejmować będzie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Projekt zakłada udzielenie pomocy uczniom: 1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym, 3) słabosłyszącym, […]