Strefa rodzica

 

INSTYTUCJE POMOCOWE w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA Dąbrowa Górnicza  ul. 3-go Maja 22 tel. 32 262 38 11 lub 32 262 53 50 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dąbrowa Górnicza  ul. Skibińskiego 1 tel. 32 262 40 40 Informacje o formach udzielanej pomocy znajdują się na stronie internetowej: www.mops.com.pl – Zespół ds. Opieki nad […]

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Zgodnie z opracowanym projektem rozporządzenia „Wyprawka Szkolna 2016” dofinansowanie obejmować będzie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Projekt zakłada udzielenie pomocy uczniom: 1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym, 3) słabosłyszącym, […]

 

Sześciolatek w szkole

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE(.doc) Pobierz ZADANIA RODZINY I SZKOŁY(.doc) Pobierz Więcej materiałów dotyczących edukacji znajdą Państwo na stronie: http://www.psychologia.amu.edu.pl/ip–w–dzialaniu/   Ankiety pomogą sprawdzić, czy szkoła jest już gotowa na przyjęcie sześciolatków, czy też są zadania, które dyrektorzy, nauczyciele i samorządy muszą dopracować, jak najlepiej wykorzystując czas do 1 września 2014 r. […]