Informacje

 

Program koła

Program Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego Wędrowniczek Turystyka i krajoznawstwo stwarzają sytuacje, w których dzieci same, w praktycznym działaniu, własnym wysiłkiem zdobywają doświadczenia, nawyki i wzory postępowania. Wycieczki krajoznawczo – turystyczne stwarzają okazję do bezpośredniego obserwowania zjawisk przyrodniczych, wzbudzają żywe zainteresowanie otoczeniem, wywierają silne wrażenia, wnoszą do działalności poznawczej element emocjonalny, […]

 

Regulamin prawdziwego turysty

Nasze motto: Poznaj swój kraj, abyś go mógł gorąco ukochać. Regulamin prawdziwego turysty: Wsłuchaj się w głos natury, nie hałasuj w lesie! Jeśli w czasie wędrówki spotkasz innych turystów : pozdrawiaj ich, służ im radą i pomocą! Pomagaj słabszym pokonywać trudne odcinki trasy! Nie narażaj nikogo na niebezpieczeństwo! Ostrożnie z […]

 
Jak zdobyć odznakę GOT?

Jak zdobyć odznakę GOT?

REGULAMIN GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ § 1 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w 1935 roku Górskiej Odznaki Turystycznej, zwanej dalej GOT PTTK. § 2 Nadzór nad instytucją GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. § 3 GOT PTTK zdobywa […]