Sprawy bieżące

 

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie karty zgłoszenia, którą wypełniają rodzice. Kompletnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, należy złożyć w sekretariacie szkoły: – do dnia 22 czerwca 2018 r. I tura – obecni uczniowie szkoły, – do dnia 7 września 2018 r. II tura […]